דמי הבראה

מקורה של החובה לתשלום דמי הבראה בצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש.

מצ"ב קישור לצו ההרחבה הבסיסי בדבר תשלום דמי הבראה מ 1998

מטרתו המקורית של התשלום להקל על העובד במימון שהייה בבית הבראה, ובעבר נדרשו העובדים להציג למעסיק קבלות על שהייה בבית הבראה כתנאי לקבלת התשלום, כיום נותק הקשר בין התשלום בפועל לבין קבלת דמי הבראה, והעובד אינו נדרש עוד להמציא אישורים או קבלות על שהיה בבית הבראה.

לאור מהותם, דמי ההבראה הינם בגדר "זכות נלווית", דהיינו זכות לכסף או לשווה כסף הקשורה בעבודה, אך אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה. המושג "זכויות נלוות" כולל מגוון של טובות הנאה להן זכאי עובד בנוסף לשכר עבודה, כגון חופשות למיניהן, תגמולי פרישה ו/או פיצויים, משכורת 13, מענקי חגים, ארוחות, דמי הבראה, ביגוד ועוד.

 

המשותף לכל ההטבות האלו, שהן ניתנות למטרה מסוימת או מטעם מסוים, ואינן קשורות ישירות בעצם ביצוע העבודה, אלא רק נלוות לה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי ככלל, זכויות נלוות אינן ניתנות לפדיון, לאחר שהסתיימו יחסי עובד ומעביד, ופדיון - שהוא היוצא מן הכלל - בא רק מכוח הוראה שבחוק או מכוח הוראה חוזית מפורשת.

 (דב"ע תשן/-74-3 מיכאל זדה נ' שלומית לור ואח' פורסם פד"ע כ"א עמ' 475 שם בעמ' 478).

בית הדין לעבודה הבחין בין זכויות נלוות המגיעות אחת לתקופה ארוכה (שנת שבתון, דמי הבראה, פדיון חופשה חוזית), לבין זכויות נלוות המגיעות מדי חודש. כמו כן  הבחין בית הדין לעבודה בין החזר סכום שהוציא העובד בפועל מכיסו ( כגון דמי נסיעה), אשר ניתן לתבוע לאחר סיום יחסי העבודה ובין זכויות נלוות אחרות שאינן ניתנות למימוש לאחר סיום העבודה.

כאמור הזכות לדמי הבראה היא זכות נלווית, שלכאורה אינה ניתנת לפדיון לאחר סיום יחסי העבודה,  אולם בצו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום קצובת הבראה (להלן גם: "צו ההרחבה הכללי") נקבע במפורש ש"עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד-מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו".

להלן הכללים העיקריים לתשלום דמי הבראה:

1. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אך ורק אם השלים שנת עבודה מלאה, יצויין כי קיימים הסכמים קיבוציים לפיהם עוד זכאי לדמי הבראה גם אם לא השלים שנה ( ראה ענף השמירה, ענף הניקיון ).

2. לאחר שהעובד השלים שנת עבודה הוא יהיה זכאי גם לדמי הבראה בגין חלקי שנה ( לדוגמא עובד שהועסק שנה וחצי, יהיה זכאי לדמי הבראה גם בגין חצי השנה האחרונה לעבודתו)

3. המועד לתשלום דמי ההבראה הינו באחד מחודשי הקיץ ( יוני עד ספטמבר ).

4. אין מניעה כי דמי הבראה ישולמו כחלק משכרו הכולל של עובד, ואין מניעה כי התשלום בגין דמי הבראה יפוצל כך שישולם לשיעורין במהלך חודשי השנה, פסיקת בתי הדין לעבודה מחייבת כי במקרה של שכר כולל דמי הבראה ו/או פיצול התשלום יעשה באופן זו על דעתו וידיעתו של העובד.

5. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם

6. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.

 התיישנות

עובד שעדיין עובד באותו מקום עבודה, ולא שולמו לו דמי הבראה, יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות.

לאחר סיום יחסי העבודה, ניתן לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה.

כאמור לעיל, את התביעה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה ( התיישנות פרוצדורלית ).

שעור דמי ההבראה

שעור דמי ההבראה יחושב בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו ובהתאם לשווי יום הבראה במגזר אליו שייך העובד להלן תעריפי דמי ההבראה :

 

שנה

מגזר פרטי

מגזר ציבורי

2014      

 378 ₪

 427 ₪

2013

 374 

423  ₪

2012

 371 

420  ₪

2011

 365 

411  ₪

2010

 351 

395  ₪

2009

 340 

383  ₪

2008

 331 

372  ₪

 

מספר ימי ההבראה

מספר להם זכאים העובדים במגזרים השונים הינו כדלקמן :

מגזר פרטי

שנה

מספר ימים

1

5

2 עד 3

6

4 עד 10

7

11 עד 15

8

16 עד 19

9

20 ואילך

10

 

· יצויין כי קיימים הסכמים קיבוציים ספציפיים המעניקים מספר ימי הבראה גבוה יותר, מהמפורט לגבי המגזר הפרטי

עובדי מדינה:

שנה

מספר ימים

1 עד 3

7

4 עד 10

8

11 עד 15

10

16 עד 19

11

20 עד 24

12

25 ואילך

13

 

עובדי מרכז שלטון מקומי:

שנה

מספר ימים

1 עד 9

9

11 עד 15

10

16 עד 19

11

20 עד 24

12

25 ואילך

13

 

 

 


אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולהנות מליווי, יעוץ וייצוג משפטי מקצועי באמת!
לתיאום פגישה לייעוץ ראשוני חינם – חייגו עכשיו: 03-5174455


שמור במועדפים
גרסא להדפסה
שתף בפייסבוק

ליצירת קשר, ויעוץ ראשוני חינם
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם:

נושא:
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:
הודעה גדולה:
אנא המתן...
דברו איתנו !

לכל שאלה ו/או ייעוץ,
אל תהססו וצלצלו עכשיו: 03-5174455

ברוכים הבאים

שלום וברוכים הבאים לאתר הבית החדש של משרד עורכי הדין - שלום בר.

מבין לקוחותינו
G4s
רם
אבירם
רומח
rga
FSM שירותי קרקע
קבוצת שלטל
בתי אבות - נאות אבי
תגלית