פורום פורום מעסיקים

ניצול ימי חופשה

מנתוני שאלתך לא ברור האם התפטרת עקב הגיעך לגיל פרישה או שהינך מפוטר, כמו כן חשוב לברר מהו תחום העיסוק כדי לברר האם חל עליך הסכם קיבוצי או צו הרחבה המסדיר את תנאי פרישתך וניצול החופשה. כעקרון המעסיק רשאי להוציא אותך לחופשה יזומה על ידו והוא אינו זקוק לאישורך ואין כל קשר לתקופת משבר הקורונה

הוספת תגובה להודעה