פורום פורום מעסיקים

קבלת פיצוי פיטוריעם ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד

מדובר בפעולה בעייתי ת מכמה בחינות, מבחינת הרשויות מדובר בתשלום סכום כפיצוי פיטורים ללא ניתוק של יחסי עבודה וללא תשלום מס כדין, מס הכנסה יכול לחזור אליכם ולבקש לגלם את הסכומים ולשלם את המס במקום העובד. גם מבחינת דיני עבודה ככל שלא חל ניתוק של חצי שנה, קיים רצף העסקה למרות קבלת הפיצויים . העובד יכול להתכחשת לסיכום ולקבל כספים בכפל. ככל שיש ניתוק אמיתי של חצי שנה אין מניעה

הוספת תגובה להודעה