פורום פורום מעסיקים

שימוע לעובד

האם אני יכול לזמן עובד לשימוע שלא למטרת פיטורין. רקע -לעובד היה ריב עם מנהלו הישיר שבמהלך הוויכוח העובד יצא את מקום עבודתו שעה לפני הזמן

הוספת תגובה להודעה