יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד בהליכי מיון וקבלה לעבודה

עד היום מועמדים להתקבל למקום עבודה רגילים להתחיל בתהליך מיון וקבלה לעבודה ובסופו של דבר במקרים רבים ההמתנה הינה לשווא, כאשר המועמד אינו מיודע לגבי המשך התהליך ו/או ההחלטה שלא לקבל אותו לעבודה.  

תיקון 6 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן: "החוק") שנכנס לתוקף ביום 30.1.15, נועד לשנות את המצב, לחייב את המעסיקים לספק תשובה למועמדים לעבודה (גם אם מדובר בסירוב ) וכאשר מדובר במועמדים לעבודה המשתתפים בהליכי מיון לקראת קבלה לעבודה, עדכון המועמד על התקדמות הליך המיון אחת לחדשיים.

המטרה שעומדת מאחורי התיקון, לאפשר למועמדים לעבודה לשקול את צעדיהם ולהפחית את אי- הוודאות הכרוכה בהליכי המיון והקבלה לעבודה. במסגרת התיקון  הוחלו על מועמדים לעבודה, הוראות חוק הודעה לעובד ( תנאי עבודה ) התשס"ב-2002. במקביל תוקנו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011, וחוק עבירות מנהליות כך שיחולו אף הם על מועמדים.

הוראות חוק הודעה לעובד

התיקון מטיל על המעסיקים חובה למסור הודעה בכתב למועמדים לעבודה בשני נושאים  עיקריים:

1.      הודעה על התקדמות בהליכי המיון

תימסר למועמד אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון - כלומר, מהיום בו התראיין לראשונה או עבר הליך בחינה אצל המעסיק או אצל מכון מטעמו עבור המשרה.

2.      הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבודה

תימסר למועמד לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו מועמד אחר התקבל למשרה, שלגביה נערכו הליכי המיון.

הודעה בכתב - יכולה להישלח גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, לדוגמא: דוא"ל.
 

ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:

1.    שם המעסיק.

2.    שם המועמד לעבודה.

3.    מועד תחילת הליכי המיון לעבודה.

4.    זהות הגורם שעורך את הליכי המיון אם הוא לא המעסיק.

5.    התפקיד או המשרה לגביהם נערכים הליכי המיון.

6.    שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

הוראות סעיף זה לא יחולו :

7.    בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;

8.    בעבודה בענף ההסעדה;

9.    בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.

סנקציות כספיות/מנהליות מטעם משרד הכלכלה :

הפרת החובה למסור הודעה בדבר אי־ קבלה לעבודה תגרור הטלת עיצום כספי על המעסיק לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011

סנקציות אזרחיות במסגרת תביעה של מועמד בבית הדין לעבודה

לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות לפסוק למועמד פיצויים אף אם לא נגרם נזק בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים. בית הדין לעבודה, יהא רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר ( גבוה יותר ).

הערה : מועמד ששלח קורות חיים או הגיש מועמדותו בדרך אחרת ולא זומן לראיון או לבחינה אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו, ולא חלה על המעסיק חובה לשלוח הודעות אלה.  

חוק הודעה לעובד

התחום של דיני עבודה והחוקים הקשורים לו הוא תחום רחב עם סעיפים שונים ומורכבים כאשר בחלק מהמקרים מדובר על זכויות העובדים ואילו חלק מהסעיפים מתייחסים לזכויות המעסיקים. בין כל החובות שעל המעסיקים לבצע לטובת העובדים קיים חוק העונה להגדרה: חוק הודעה לעובד וחובה על כל המעסיקים להתייחס אליו בכובד ראש.

חוק הודעה לעובד מתייחס לכך שעל המעביד לתת לעובד בצורה מסודרת בכתב ותוך שלושים יום בלבד, מסמך הכולל את כל תנאי העסקתו. מטרת החוק ברורה: ליישר קו בין העובד ובין המעביד כך ששני הצדדים יידעו מהם התנאים הסוציאליים ותנאי העסקת העובד החדש. חשוב ביותר לציין: הודעה זו לא מחליפה את החוזה שעליו חותמים המעסיק והעובד אלא באה להשלים אותו ולפרט חלקים ממנו.

חוק הודעה לעובד לפני פיטורים

הודעה לעובד לפני פיטורין

תחילת העסקת העובד עלינו לתת לו הודעה הכוללת את התנאים אך לא בכך די ולא בכך מסתיימות כל הזכויות של העובד. במידה והחלטנו מסיבה כזו או אחרת להעזיב את העובד ממקום עבודתו יש עוד חוק שעלינו למלא בתור מעסיקים והוא: הודעה לעובד לפני פיטורין. על פי החוק המעסיק צריך למסור, בכתב, הודעה מוקדמת לעובד על כך שתוך זמן כזה או אחר הוא יפוטר.

 בנוסף לכך, חשוב לדעת שלעובד יש את זכות לקבל שימוע שכוללת את החובה של המעביד לתת לעובד להשמיע את דבריו בנוגע לפיטורין. השאלה כמה זמן מראש צריך לתת הודעה לעובד על פיטוריו זו שאלה מורכבת ביותר והיא קשורה, כמובן, למשך זמן העסקתו. 

חוק הודעה לעובד קובע:

  1. אם העובד הועסק עד 6 חודשים הוא יקבל התרעה של יום על כל חודש עבודה.
  2. אם העובד הועסק בין 7 חודשים ועד שנה ההתרעה צריכה להיות של 6 ימים + יומיים וחצי על כל התקופה.
  3. אם העובד הועסק יותר משנה הוא יקבל חודש התרעה מראש לפני פיטוריו.

מה קורה כשעובד פוטר ללא התרעה מוקדמת?

לפני הכול, חשוב לזכור שכאשר מדברים על חוק הודעה לעובד לפני פיטורים זה גם כולל את העובד כלפי מעבידו. כלומר: על העובד לתת התרעה מספיקה למעסיק שלו אם החליט שברצונו לעזוב את מקום עבודתו. במידה והמעסיק מחליט לפטר עובד ולא נותן לו הודעה מוקדמת על כך החוק קובע: יהיה על המעסיק לשלם לעובד שכר רגיל עבור התקופה שלגביה לא ניתנה לעובד התרעה מוקדמת.

מדוע אתם חייבים עורך דין מומחה שילווה אתכם?

בין אם אתם נמצאים היום בצד של המעסיקים שצריכים לתת הודעה מקדימה לעובד ובין אם אתם נמצאים בצד של העובד שזכויות נפגעו, אתם צריכים עו"ד דיני עבודה מומחה. זה לא סוד שיש בישראל מעט עורכי דין העוסקים בתחום של דיני עבודה אך לא מכולם תוכלו לקבל שירות מספיק מקצועי ולכן אנחנו מציעים לכם לפנות דווקא אלינו.

"שלום בר, משרד עורכי דין", זו הכתובת הטובה ביותר שבה תוכלו לקבל ייעוץ ואף ליווי משפטי מקצועי לכל אורך הדרך, אז למה אתם מחכים? צרו עימנו קשר עוד היום ונשמח ללוות אתכם בכל הסוגיות הקשורות לדיני עבודה במשרדכם. 
 

*המידע מיועד לאינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או המלצה

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com