לשירותכם:
072-3972597
יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
072-3972597

הוראות חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד

עד היום מועמדים להתקבל למקום עבודה רגילים להתחיל בתהליך מיון וקבלה לעבודה ובסופו של דבר במקרים רבים ההמתנה הינה לשווא, כאשר המועמד אינו מיודע לגבי המשך התהליך ו/או ההחלטה שלא לקבל אותו לעבודה.  

תיקון 6 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן: "החוק") שנכנס לתוקף ביום 30.1.15, נועד לשנות את המצב, לחייב את המעסיקים לספק תשובה למועמדים לעבודה (גם אם מדובר בסירוב ) וכאשר מדובר במועמדים לעבודה המשתתפים בהליכי מיון לקראת קבלה לעבודה, עדכון המועמד על התקדמות הליך המיון אחת לחדשיים.

המטרה שעומדת מאחורי התיקון, לאפשר למועמדים לעבודה לשקול את צעדיהם ולהפחית את אי- הוודאות הכרוכה בהליכי המיון והקבלה לעבודה. במסגרת התיקון  הוחלו על מועמדים לעבודה, הוראות חוק הודעה לעובד ( תנאי עבודה ) התשס"ב-2002. במקביל תוקנו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011, וחוק עבירות מנהליות כך שיחולו אף הם על מועמדים.

התיקון מטיל על המעסיקים חובה למסור הודעה בכתב למועמדים לעבודה בשני נושאים  עיקריים:

1.      הודעה על התקדמות בהליכי המיון

תימסר למועמד אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון - כלומר, מהיום בו התראיין לראשונה או עבר הליך בחינה אצל המעסיק או אצל מכון מטעמו עבור המשרה.

2.      הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבודה

תימסר למועמד לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו מועמד אחר התקבל למשרה, שלגביה נערכו הליכי המיון.

הודעה בכתב - יכולה להישלח גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, לדוגמא: דוא"ל.

ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:

1.    שם המעסיק.

2.    שם המועמד לעבודה.

3.    מועד תחילת הליכי המיון לעבודה.

4.    זהות הגורם שעורך את הליכי המיון אם הוא לא המעסיק.

5.    התפקיד או המשרה לגביהם נערכים הליכי המיון.

6.    שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

הוראות סעיף זה לא יחולו :

7.    בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;

8.    בעבודה בענף ההסעדה;

9.    בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.

סנקציות כספיות/מנהליות מטעם משרד הכלכלה :

הפרת החובה למסור הודעה בדבר אי־ קבלה לעבודה תגרור הטלת עיצום כספי על המעסיק לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011

סנקציות אזרחיות במסגרת תביעה של מועמד בבית הדין לעבודה

לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות לפסוק למועמד פיצויים אף אם לא נגרם נזק בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים. בית הדין לעבודה, יהא רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר ( גבוה יותר ).

הערה : מועמד ששלח קורות חיים או הגיש מועמדותו בדרך אחרת ולא זומן לראיון או לבחינה אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו, ולא חלה על המעסיק חובה לשלוח הודעות אלה.  

*המידע מיועד לאינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או המלצה

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

רח' ירושלים 68, קריית אונו 5540084, (קומה 8)
072-3972597
03-5174456
office@shalombarlaw.com
https://www.shalombarlaw.com