יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

יחסי עובד מעביד

לשאלה האם היחסים בין שני גורמים הינם יחסי עובד מעביד יש חשיבות מכרעת מכיון שתוצאה לפיה מתקיימים יחסי עובד מעביד משמעותה הענקת זכויות מכח משפט העבודה כמו גם הגנות הנובעות מחוקי העבודה הקוגנטיים חוקי העבודה  המגינים. נפקות הקביעה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד יש לה השלכה על מכלול הזכויות והחובות הנובעות מהקשר ובכלל זה: דיני בטיחות בעבודה, זכויות ממשפט העבודה, בטוח לאומי,  דיני נזיקין, חבות בדין פלילי, דיני מסים, דיני קניין רוחני, דיני פרוק.

מהם יחסי עובד מעביד?

יחסי עובד מעביד הם הבסיס של כל סביבת עבודה. הם מתארים את הקשר בין העובד, שמבצע מלאכה באופן קבוע וחזרתי, לבין המעביד, שאחראי לשלם לו שכר תמורת העבודה. יחסים אלו מהווים את הליבה של כל מערכת עבודה ומשפיעים על החוקים והזכויות הקשורות בתחום זה.

עובדים שמחים בעקבות יחסי עובד מעביד תקינים

חוקי העבודה בישראל והשפעתם על יחסי עובד-מעביד

המסגרת החוקית בישראל היא המסד ליחסי עובד-מעביד. חוקי העבודה בישראל מגדירים את התנאים החוקיים שבהם יחשב אדם כעובד שכיר וזכאי לזכויות מסוימות. הכרה זו חשובה מאוד כדי להבטיח את הגנת זכויות העובדים.

בהתבסס על הטקסט שסיפקת, אני אכתוב כותרות ופסקאות משופרות על מבחן ההשתלבות, תוך שימת דגש על ההבדלים המרכזיים בין עובד שכיר לקבלן עצמאי.

מבחן ההשתלבות בקביעת יחסי עובד-מעביד

מבחן ההשתלבות הוא כלי מרכזי בקביעת מעמדו של אדם כעובד שכיר או כקבלן עצמאי. המבחן כולל שני חלקים: אחד חיובי ואחד שלילי, שניהם משמשים להבחנה בין השניים.

המבחן החיובי: השתלבות במערך העבודה

במבחן החיובי, השאלה היא האם העובד השתלב במערך העבודה של העסק. אם העובד מהווה חלק אינטגראלי מהפעילות היומיומית והעדרותו תפגע בפעילות העסק, הוא ייחשב לעובד שכיר. לדוגמא, תופרת במתפרה היא לרוב עובדת שכירה, בעוד עורך דין שמספק ייעוץ לאותה מתפרה סביר להניח שיחשב לקבלן עצמאי.

המבחן השלילי: היעדר עסק עצמאי

במבחן השלילי, יש לבדוק האם לאדם יש עסק עצמאי משלו. חשוב לבחון את ההשקעה הפיננסית של האדם בעסק, אם הוא מעסיק עובדים, ואם הוא נושא בסיכונים הכלכליים של העסק. אם כל התנאים מתקיימים, סביר להניח שהאדם יוגדר כקבלן עצמאי.

מבחנים לקביעת קיום יחסי עובד מעביד

  1. מבחן הפיקוח והמרות - המבחן מתמקד בכפיפות העובד למעביד ובחובת העובד לציית להנחיותיו. מרכיב הפיקוח מתייחס ליכולתו של המעביד להדריך את העובד מקצועית.
  2. מבחן הציוד - עובד שכיר מקבל את הציוד הנדרש לעבודתו ממקום העבודה, בניגוד לקבלן העצמאי שמביא ציוד משלו.
  3. ביצוע אישי - עובד שכיר נדרש לבצע את העבודה אישית, בעוד קבלן עצמאי יכול לדאוג למחליף אם נמנע ממנו לבצע את העבודה.

הגדרת מעמד על פי רשויות המס

קביעת מעמדו של עובד כעצמאי או כשכיר לפי רשויות המס והביטוח הלאומי יכולה לשמש כאינדיקציה, אך אינה מכרעת בקביעת מעמדו המשפטי.

אינדיקציות לא מכריעות בקביעת יחסי עובד-מעביד

  • אופן חישוב תשלום השכר - הדרך בה מחושב השכר, כגון לפי זמן או תוצרת, אינה קובעת את קיום יחסי עובד-מעביד.
  • עבודה במקומות נוספים - עיסוקים נוספים של העובד, גם אם כעצמאי, אינם משפיעים על הקביעה של יחסי עובד-מעביד בעבודה מסוימת.

בית דין לעבודה על יחסי עובד מעביד

מפסיקת בית דין לעבודה עולה כי מבחן הפיקוח או המרות נזנח והוא אינו משמש עוד אבן מבחן לקיום יחסי עובד מעביד או שניתן לו משקל מועט ביותר וזאת לאור ההתפתחות  הטכנולוגית אשר בין סממניה מסגרות עבודה בהן העובד הינו בעל ידע וכישורים מקצועיים העולים על כישורי המעביד.

משמעות הקביעה כי מתקיימים יחסי עובד מעביד, הינה מצומצמת לעניין הנדון ויתכן ויקבע כי מתקיימים יחסי עובד לעניין חוק אחד ומנגד מתקיימים יחסי קבלן- מזמין לצורך חוק אחר.

למידע נוסף על זכויות עובדים ויחסי עובד מעביד בין עובדים למעסקים ניתן לפנות לעו"ד שלום בר או יצירת קשר בטלפון 03-5174455.

 

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com