יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

מידע על העסקת נוער בחופשת הקיץ

בני נוער יוצאים היום לחופש הגדול והחלו בחיפוש אחר עבודה לתקופת הקיץ. ריכזנו לנוחותכם דברי הסבר ומידע בדבר העסקת בני נוער בתקופה זו.

1. גיל:

במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14.

בני נוער שמלאו להם 14 שנה אך טרם מלאו להם 15 שנה, יוכלו לעבוד רק בעבודות קלות אשר אינן פוגעות בבריאותם ובהתפתחותם.

במהלך שנת לימודים מותר להעסיק בני נוער שמלאו להם 15 בהתאם לתנאי החוק.

2. פנקס עבודה:

מעסיק נדרש להחזיק במקום העבודה צילום תעודת זהות של הנער/ה או של הוריו/ה וכן אישור רפואי מרופא.

האישור הנ"ל מהווה תנאי להעסקת הנער/ה.

*הערה: בעבודות מסוימות נדרש אישור של רופא תעסוקתי כתאני להעסקת נער/ה.

העסקת נוער בחופשות ובחופשת הקיץ

3. שעות עבודה: 

ניתן להעסיק נוער עד גיל 15 עד 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

נוער בגילאים 16 ומעלה, ניתן להעסיק עד 9 שעות ביום אך לא יותר מ-40 שעות שבועיות.

4.  איסור העסקה בשעות נוספות: 

חל איסור העסקת בני נוער בשעות נוספות

5. איסור העסקה ביום המנוחה: 

חל איסור על העסקת בני נוער ביום המנוחה השבועי (איסור זה הינו מוחלט ולא ניתן לקבל עבורו היתר להעסקת בני נוער ביום המנוחה השבועית) .

6. העסקה בעבודת לילה:

חל איסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16, בין השעות 20:00 ועד השעה 8:00.

בני נוער מעל גיל 16 מותר להעסיק עד השעה 24:00 כאשר מדובר בחופשות מוכרות מלימודים אך המעסיק מחויב לדאוג להסעת הנוער לביתו.

7. רישום שעות עבודה:

חלה חובה על המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני נוער במידה הרישום אינו מכני או אלקטרוני יש להחתים את הנער/ה  בתום כל יום עבודה על השעות.

העסקת נוער בבתי קפה

8. הפסקות: 

בתום 6 שעות עבודה חלה חובה על המעסיק ליתן לבני נוער המועסקים אצלו הפסקה בת 3/4 שעה למנוחה וסעודה ולפחות חצי שעה מתוכה חייבת להיות רצופה.

9. נסיעות: 

על המעסיק לשלם לבני נוער הוצאות בגין נסיעות ממקום מגוריהם למקום העבודה ובחזרה, בהתאם להוראות צו ההרחבה הרלוונטי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד בתחבורה ציבורית, סכום זה לא יעלה על 26.40 ₪ ליום עבודה.

10.  תשלום בגין תקופת ניסיון ו"התלמדות":

תקופת ניסיון והתלמדות, הינן בגדר שעות עבודה לכל דבר ועניין וחלה חובה לשלם בגינן שכר עבודה.

11.  הודעה לעובד על תנאי העסקה:

החוק נועד להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות החובות של העובד.

הודעה זו חייבת להימסר לכל נער/ה תוך שבעה ימים מיום תחילת העבודה.

הטופס יכלול את הפרטים הבאים:

1.       זהות המעביד.

2.       זהות העובד.

3.      תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה.

4.      עיקרי התפקיד.

5.      פרטי הממונה הישיר.

6.      גובה שכר לשעה.

7.      אורך יום העבודה.

8.       פרטים שמבהירים מה שמצופה מהעובד/ת.

הערה: יצוין כי אי מסירת הודעה לעובד מזכה אותו בפיצוי כספי.

12.  שכר מינימום לבני נוער -  173 שעות בחודש 

 

גיל

אחוז משכר מינימום

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

-. 3,255 ₪

18.82 ₪

עד 17

75%

3,487.50 ₪

20.16 ₪

עד 18

83%

3,859.50 ₪

22.31 ₪

חניך

60%

-. 2,790 ₪

16.13 ₪

 

13.    איסור הטלת קנסות:

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים ולנכות משכרם על נזקים.

המידע מיועד לאינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או המלצה

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com