יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

העסקת עובד זר

העסקת עובד זר ונקודות זיכוי

כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז-2007, קבעו כי "תושב חוץ זכאי" יהנה מ  2.25 נקודות זיכוי בחשוב המס על הכנסת עבודה אשר הופקה בשנת המס 2007 ואילך. יש להכיר את ההגדרות הללו לשם העסקת עובד זר במקום עבודתכם.

על פי ההגדרה  הקודמת "תושב חוץ זכאי", הינו יחיד תושב חוץ אשר שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין והוא אינו מומחה חוץ או מרצה אורח כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979.

החל מיום 1/1/2015 בוטלו הכללים המפורטים לעיל, במקביל לביטולם של כללים אלו, התקין שר האוצר תקנות חדשות  אשר יחולו החל מ 01/01/2015 " תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה – 2014"

על פי התקנות החדשות חולקו העובדים הזרים ל 3 קטגוריות:

א. עובד זר - זהו עובד זר כהגדרתו בסעיף 48 א לפקודה שהוא בעל אשרה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, או ששהייתו או העסקתו בישראל מחייבת אשרה כאמור.

ב. עובד זר חוקי - זהו עובד זר ששהייתו בישראל מותרת לפי כל דין , שהוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל ( שני התנאים מצטברים ) וכן שהוא אינו מומחה חוץ או מרצה אורח (כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה).

ג. עובד זר חוקי בתחום הסיעוד - העסקת עובד זר באופן חוקי זהו עובד זר חוקי שקיבל היתר לעסוק בסיעוד ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל.

העסקת עובד זר

להלן פרוט נקודות הזיכוי להם זכאים העובדים הזרים בהתאם לסווגם

עובד זר בתחום הסיעוד – יהיה זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי.

עובדת זרה בתחום הסיעוד - תהיה זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי.

עובדת זרה שלא בתחום הסיעוד - תהיה זכאית ל 0.5 נקודות זיכוי.

כל עובד זר אחר - לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי.

העסקת עובד זר - תחולה

תקנות אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2015 או לאחריה.

לנוחיותכם מצ"ב קישור לקובץ התקנות.

*המידע מיועד לאינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ו/או חשבונאי ו/או המלצה

למידע נוסף על זכויות עובדים וזכויות מעסיקים אתם מוזמנים לפנות בטלפון 03-5174455 או להשאיר פרטים באתר.

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com