יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

פיצויי פיטורים

כל מה שרצית לדעת על פיצויי פיטורים

קיימים פסקי דין סותרים בדבר תכליתו של חוק פיצויי פיטורים, נראה כי תכליתו העיקרית של החוק הינה לשמש את העובד ומשפחתו הסמוכה על שולחנו בתקופה בה הינו בין מקומות עבודה שונים, תכלית זאת עולה מההוראות הנוגעות לתשלום פיצויי פיטורים לשארי עובד שנפטר ומחריגה אותם מכספי העזבון/ירושה.

כמו כן משמשים כספי פיצוי פיטורים, לפיצוי העובד בגין השחיקה שנגרמה לו במהלך עבודתו, יש הטוענים כי תקופת העבודה מייצרת לעובד זכות "מעין קניינית" במקום העבודה והעובד זכאי עם סיום יחסי העובדה לתמורת הזכות שנוצרה.

פיצויי פיטורים משמשים גם חלק מההפרשות הפנסיוניות לעובד בגיל פרישה, ויש להם תכלית להבטיח את עתידו הפנסיוני של העובד הגיעו לגיל פרישה ו/או זכאות  ניתן לראות בפיצויי פיטורין אמצעי פרקטי להגדלת ההכנסה אך ספק אם זאת היתה כוונת המחוקק 

פיצויי פיטורים מחזקים את הקשר בין העובד למקום העבודה, ויוצרים תמריץ לעובד שלא להתפטר מעבודתו כאשר עובד שמתפטר מוותר הלכה למעשה על פיצוי פיטורים, יחד עם זאת במסגרת צו ההרחבה בדבר החובה להפריש לביטוח פנסיוני, מחוייב המעביד לבצע הפרשה חלקית לפיצויי פיטורים, ונמצא שהוא גורע מתכלית זאת.

פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963  

הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בחמישה תנאים מצטברים:

 • קיום יחסי עובד ומעביד
 • עבודה במשך שנה אחת לפחות ( עובד שפוטר בסמוך לפני שנה יהיה זכאי לפיצויי פיטורין )
 • רציפות בעבודה
 • עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד
 • פיטורים על ידי המעביד 

אלה הנסיבות בהן  העובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין גם אם התפטר

 • מעביד שנפטר
 • עובד שנפטר, פיצויי פיטורין משולמים לשארים בהתאם להגדרתם בסעיף 5 לחוק
 • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק
 • התפטרות הורה תוך תשעה חדשים מיום שילה על מנת לטפל בילדה
 • התפטרות עקב שהיה במקלט לנשים מוכות
 • התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לישוב בישראל בו התגורר בן הזוג בכללים שנקבעו בתקנות
 • מעבר לישוב חקלאי מישוב שאיננו חקלאי
 • מעבר לישוב פיתוח כהגדרתו בתקנות
 • עקב העתקת מקום מגורים כדי להצטרף לבן זוג המשרת בשרות צבאי על פי התחייבות לשרות קבע
 • עקב העתקת מקום מגורים להתנחלות או האחזות בהתאם לרשימה שבתקנות
 • עקב אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה ואי חידושו על ידי המעביד 
 • מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות שביחסי עבודה שלא ניתן לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודה

תקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964, מפרטות את אופן חישוב פיצויי הפיטורים ומקרים בהם יראו את  ההתפרות כפיטורים.

תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983, עד 1983 היה עובד בשכר זכאי לפיצויים בסך השווה לשבועיים בגין כל שנה, החל משנת 19833 עובד בשכר זכאי לפיצויים בסך השווה לחודש עבודה בגין כל שנה בדומה לעובד במשכורת.

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988.

חקיקה בנושא פיצויי פיטורין

פסקי דין בנושאי פיצויי פיטורים

תכליתו של חוק פיצויי פיטורים אינה חד-משמעית, וביסודו מספר תכליות שחלקן סותרות זו את זו

דב"ע 3-12/ל חברה לקונסטרוקציות ואינסטלציה כבדה בע״מ נ' נגרין יעקב.

נטל ההוכחה כי תקופת העבודה רצופה הינה על העובד

דב"ע לה/16-3 זיסו יוסף נ' יעקב חנוני פד"ע ז 3.

אי תשלום זכויות הינה סיבה מספקת להתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים

ע"ע -300271/98 טפקו – ייצור מערכות בקרת אנרגיה ומתקנים לשמירת איכות הסביבה בע"מ נ' מנחם טל , לה (2000) 703.

במקרה של חילופי בעלים במפעל ובמידה והעובד ממשיך לעבוד באותו המקום, חייב המעביד האחרון בתשלום פיצויי פיטורים בגין כל תקופת עבודתו של העובד באותו מפעל

דב"ע 128-3/מו ד"ר בנימין גדרון נ' מדינת ישראל.

משמעותו של המונח "מקום עבודה" הינה בהקשר המפעלי-תעשייתי

דב"ע מב/132- להבים עבודות שרברבות בע"מ נ' משה פרנסה פד"ע יד 264.

ככלל יעדיף ביה"ד שלא לאכוף יחסי עובד ומעביד, במקרים חריגים בלבד כאשר מדובר בפיטורים שלא כדין ובגוף ציבורי עשוי בית הדין להעדיף סעד של אכיפה על תשלום פיצויי פיטורים.

ע"ע 1403/01 סוהייר סרוג'י נ' המוסד לביטוח לאומי , לט (2004) 686.

אין די בקביעה שפיטורין אינם כדין כדי לחייב בהחזרה לעבודה

300053/96 אסנת נתאי נ' בית התפוצות על שם נחום גולדמן , לז (2002) 311.

שלילת פיצויי פיטורים מעובד שנחשד בגניבה תעשה לאחר בדיקה מקיפה ועל בסיס ראיות מוחשיות ולא על בסיס תוצאות בדיקת פוליגרף שהעובד אולץ לעשות כדי לבסס את החשד.

ע"ע 54/06 חב' ספן בע"מ נ' ונטורה דודו.

מעשה גניבה מהווה אחד השיקולים אך לא שיקול יחידי לעניין שלילת או הפחתתם לעניין שלילת פיצויי פיטורים   

דב"ע 296-3/נז שופרסל בע"מ נ' שושנה ברמן , לב (1999) 141.

מעסיק  רשאי להפחית מפיצויי הפיטורין חוב שחייב לו העובד;  בכפוף לכללים הקבועים בחוק הגנת השכר, קיימת חובה על המעביד להודיע לעובד ולמסור לו נתוני ההתחשבנות

דב"ע 91-3/נו לבנה פילוסוף נ' ב. שור ושות' מהנדסים ויועצים , לג (1999) 49.

עובד המועסק במיקור אותנטי באמצעות חברה קבלנית זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעבידים

ע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב נ' עמישב שרותים בע"מ .

ומנגד פסק דין הפוך, עובד המועסק במיקור חוץ אותנטי באמצעות חברה קבלנית אינו זכאי לפיצויי במידה והצע לו מקום עבודה חליפי

עע 280/08 אושרי זגורי נ' חברת השמירה בע"מ.

"משתתף חופשי"  ( פרילנסר )  זכאי לחלק מהזכויות וההגנות שמקנה משפט העבודה

ע"ע 300274/96 שאול צדקא נ' מדינת ישראל - גלי צה"ל , לו (2001) 625.

עובד שהתפטר עקב העסקתו בניגוד לחוקי העבודה, ולדוגמא  העסקה במספר שעות עבודה העולות על המקסימום הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה זכאי לפיצויי פיטורים

3-12/לג איליה צ'יבוטרו נ' אטלקה אברהם , ד (1) 173.

עובד שזוכה מעבירת גניבה ממעביד בהליך הפלילי לא ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורים ואין להדרש לראיות שוב בהליך  בבית הדין לעבודה

3-120/נא יעקב בנג'ו נ' יוסף בן חמו , כד (1) 101.

מספר מדרגים:8 דירוג ממוצע:3.8

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com