פורום פורום דיני עבודה

שינוי תנאי העסקה בתקופת טיפולי פוריות

כדי לתת מענה מלא יש לבדוק נתונים נוספים העדרויות עקב הטיפולים מספר ילדים וכו. השינוי אם הינך עומדת בתנאי החוק כעקרון אסור, לעניין ההרעה הדבר היחיד שהדבר מזכה הוא פיצויי פיטורים. ניתן להתייחס גם לחוזה בהתנהגות ואין חובה שיהיה כתוב

הוספת תגובה להודעה