פורום פורום דיני עבודה

שינוי תנאי העסקה בזמן טיפולי פוריות

במידה ומדובר במהלך רחבי ספק אם תוכלי לטעון להרעה, בכל מקרה יש לבדוק האם נעדרת מהעבודה עקב הטיפולים, האם יש ילדים נוספים, האם הודעת על הטיפולים וכו' ניתן להוציא מכתב למעסיק ולדרוש השארת התנאים כפי שהם מספר טלפון לתאום 03-5174455

הוספת תגובה להודעה