פורום פורום דיני עבודה

פיטורי מורה מהלך השנה

לא ניתן לתת מענה ללא קבלת פרטים נוספים לגבי מעמדו של המורה, זמני קבוע וכו' כעקרון יש לפעול לפי הנוהל והתקנון שקבוע בהסכמים החלים

הוספת תגובה להודעה