פורום פורום דיני עבודה

דחית עובד על ידי מזמין השרות

למזמין השרות אב הבית יש זכות שלא לאשר את קבלתך, לעניין המעסיק הישיר יש לבדוק מה מהות ההתקשרות בינכם ואת ההסכם כדי לדעת האם יש עילה כנגדו, יודגש כי על פי המפורט לא עולה עילה

הוספת תגובה להודעה