פורום פורום דיני עבודה

שינוי בתנאי ההעסקה מצד העובד

ככל שברצונך לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההעסקה דינך כמתפטר והמעסיק אינו חייב לקבל את השינוי

הוספת תגובה להודעה