פורום פורום מעסיקים

חוזה העסקה

על פי חוק הודעה לעובד תנאי העסקה, חלה חובה לתת לכל עובד הודעה על תנאי ההעסקה. חוזה העסקה יכול לבוא במקום טופס הודעה לעובד אי מסירת ההודעה מהווה עבירה ויכולה לגרור קנסות נוסח ההודעה ניתן למצוא באתר משרד העבודה לאור האמור לעיל רצוי ומומלץ להחתים על חוזה העסקה

הוספת תגובה להודעה