פורום פורום מעסיקים

הפחתת אחוזי משרה

יש להודיע לעוזרת מראש, לעוזרת קיימת האופציה להסכים ולהמשיך לעבוד במשרה המוחתת או להודיע על התפטרותה ולהיות זכאית לפיצוי פיטורים החוק מחייב הודעה בכתב ורצוי ומומלץ כי העוזרת תחתום על הסכמתה

הוספת תגובה להודעה