פורום פורום מעסיקים

אי ביצוע הפרשות פנסיוניות

אי תשלום ההפרשות בכל שיטה שתארת בעייתי הינו בגדר עבירה, וחושף אותך לתביעות בסכומים גבוהים ביותר במקרה של מחלה תאונה או חס וחלילה פטירה של העובדת או אז לא יועילו כל החתימות.

הוספת תגובה להודעה