פורום פורום מעסיקים

חוזה לתקופה קצובה

ניתן להחתים עובד על חוזה לתקופה קצובה, יש לדבר יתרונות וחסרונות. החסרון העיקרי שאם קרוצים לסיים את התקופה מוקדם יותר הדבר יכול להקים לעובד עילה לתביעה על יתרת התקופה הקצובה, ומאידך מקנה הגנה במקרים אחרים. חוזה רגיל שההודעה המוקדמת על פי חוק מאפשר גמישות רבה יותר

הוספת תגובה להודעה