פורום פורום מעסיקים

הרעה בתנאי ההעסקה

מדובר בהרעה בתנאי ההעסקה וככל שהעובדות לא יתנו את הסכמתן הן יכולות להתפטר ולקבל את פיצוי הפיטורים

הוספת תגובה להודעה