פורום פורום מעסיקים

ס. 14

על פי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים נדרשת חתימה בכתב על האישור הכללי בדבר תשלום מעבידים לקרן פנסיה או לבטוח מנהלים חלף פיצוי פיטורים. על פי הוראות צו ההרחבה לבטוח פנסיוני מקיף מ 2008 לא נדרשת יותר חתימה בכתב על האישור. בכל מקרה לא ניתן להחיל את הוראות הסעיף רטרואקטיבית, ובודאי שלא מעבר ל 3 חדשים. לאור ביטול דרישת הכתב נראה כי גם הפרשנות כי ניתן להחיל את הסעיף רטרואקטיבית לשלושה חדשים מתאיינת. ניתן לטעון כי לפי הוראות צו ההרחבה לבטוח פנסיוני מקיף הסעיף חל באופן אוטומטי, מינואר 2008 גם לגבי עובדים שהחלו עבודתםפ לפני 2008, אך דבר זה נתון לפרשנות משפטית.

הוספת תגובה להודעה