פורום פורום מעסיקים

פיטורי עבוד בחל"ת

החובה לדווח לשרות התעסוקה ולבטוח לאומי הינה על העובד עובד שפוטר או התפטר במהלך החל"ת צריך לדווח על כך לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה במידה והעובד מקבל דמי הודעה מוקדמת או חלף הודעה המוקדמת התשלום קוטע את תקופת החל"ת והעובד אינו זכאי לדמי אבטלה עבור תקופה זו.

הוספת תגובה להודעה