פורום פורום מעסיקים

פיטורים חוק עבודת נשים

מכיון שמדובר בעובדת לאחר לידה, חשוב להקפיד קטנה כחמורה. לכן מומלץ לשלוח שוב את הזימון או לקיים שיחה טלפונית מתועדת, שבה תאשר העובדת כי קיבלה את הזימון וויתרה על זכות השימוע. בהזדמנות זאת נזכיר כי חל איסור על פיטורי עובדת בהריון המועסקת 6 חדשים ומעלה או בתקופה המוגנת ללא אישור הממונה על חוק עבודת נשים. כמו כן להקפיד על תיעוד הסיבות להזמנה שלימוע וזאת לאור הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

הוספת תגובה להודעה