פורום פורום מעסיקים

תגובה לתשובה

תודה רבה! למרות שמדובר בסיום תקופת נסיון, שלבקשת העובדת (מתועד) בקשה שתתקיים עד הלידה כדי שלא תמצא את עצמה ללא עבודה לפני לידה? (בכל מקרה תקופת הנסיון היתה 5 חודשים) כרגע השימוע הוא על אי חידוש ההתקשרות

הוספת תגובה להודעה