פורום פורום מעסיקים

דמי בידוד ושבתון

דין דמי הבידוד כדין דמי מחלה, ומכאן יש לכלול אותם בחישוב פיצויי פיטורים ולבצע הפרשות פנסיוניות. לעניין יום שבתון יש להבחין בין ימי השבתון השונים, ככלל בגין יום השבתון בו העובד לא מגיע לעבודה , העובד יהיה זכאי ליום חופשה בתשלום אשר דינו כדין שכר.

הוספת תגובה להודעה