פורום פורום מעסיקים

ס. 14 לחוק פיצוי פיטורים

ככל שהעובד מתפטר אין חובה לבצע השלמה, אין צורך להפקיד או להוציא המחאה נוספת לעובד. אם העובד מתפטר זכאי ל 6% שהפרשת ולא יותר אם העובד מפוטר יהיה זכאי להשלמה של 2.33%

הוספת תגובה להודעה