פורום פורום מעסיקים

ניכוי מס מעובד

ככל שהעובד אינו ממציא אישור על תאום מס ואינו חותם על טופס 101 כי זאת משרתו היחידה, הינך חייב לנכות מס בשיעור המירבי ולעובד אין כל עילת תביעה

הוספת תגובה להודעה