פורום פורום מעסיקים

הזמנה לשימוע שלא לצורך פיטורים

ניתן. בכותרת לרשום שמדובר בשיחת שימוע שלא לצורך פיטורים עדיף לקרוא לשיחה - שיחת ברור או התראה ולא שימוע

הוספת תגובה להודעה