פורום פורום מעסיקים

פיטורי עובדת בהריון

הפיטורים אפשריים והם מותנים בקבלת אישור מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה יודגש כי מתן האישור מחייב הוכחה כי אכן קיים בסיס לפיטורים וכי אין קשר להריון. לאור העובדה כי הסיבה הינה תפוקה נמוכה, נראה כי סיכוי הבקשה נמוכים ומומלץ לקבל יעוץ פרונטלי ולווי טרם הגשת הבקשה נשמח לעמוד לרשותך בעניין זה

הוספת תגובה להודעה