יצירת קשר
לכל שאלה חייגו:
03-5174455

זכויות נשים בעבודה - המדריך המלא

זכויות נשים בעבודה הן חלק חשוב ומרכזי בתחום דיני העבודה. במהלך השנים, התעורר הצורך להגן על זכויותיהן של נשים ולשמור על שוויון הזכויות במסגרת העבודה. חוקות ותקנות רבות נועדו להבטיח את הזכויות המקנות לנשים במגוון תחומים.

במאמר זה, נתמקד בחשיבות החוקות הקיימות והתקנות בישראל הקשורות לזכויות נשים בעבודה. נבין את הזכויות המוקנות לנשים בתחום זה ונציג מקרים מעשיים ודוגמאות הממחישות את ההשפעה של החוקות על חיי הנשים בשוק העבודה.

המשמעות של חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים בישראל, נחקק בשנת 1954, ומטרתו לתת מענה לנושא של זכויות נשים בעבודה במדינת ישראל ולקבוע הוראות ותקנות להגנתן של הנשים העובדות. החוק מספק הגנה לנשים שיוצאות לעבודה, אך יש לו גם השפעה על נשים שבוחרות להישאר בבית ולהתמודד עם התפקיד הביתי.

במדינת ישראל, שהיא מדינה צעירה, נשים גם השתתפו בבניית המדינה ונשאו תפקידים כלוחמות, טייסות ובתפקידים שונים בצבא ובתחום הביטחון. המחוקקים בישראל הבינו שללא חוק שיגדיר את זכויות הנשים בעבודה ויקבע אותן, נשים רבות שמעוניינות להיכנס לשוק העבודה ולהשתלב בו, עשויות לאבד את היכולת שלהן להתמודד כרצונן.

החוק מכיר בכך שבשל השונות הפיזיולוגית והמורכבות של דרכי חייהן של הנשים במשפחה, יש צורך להגן עליהן ולפעול למען יכולתן למלא את החובות המשפחתיים מצד אחד, ולשמור על מקומן בשוק העבודה מצד שני.

בסך הכל, חוק עבודת נשים מציין את המחויבות של מדינת ישראל ליצור מסגרת שתאפשר לנשים להשתלב בשוק העבודה, להשגת שוויון זכויות בין המינים ולשמירה על זכויותיהן וצרכיהן בתחום העבודה.

זכויות נשים בעבודה

שמירה על שוויון זכויות נשים על פי החוק

מימוש זכויות נשים בעבודה תלוי בראש ובראשונה במודעותן. כל אישה שנכנסת לשוק העבודה זכאית לקבל את הזכויות המקוננות לה בחוק, אך לצערנו, הן עדיין נתקלות במקרים שבהם זכויותיהן מופחתות ומחייבות "מלחמה" מתמדת באמצעות עורך דין דיני עבודה.

כאשר יש שיח על שוויון זכויות, הוא מתקיים בפועל גם בקשר לזכויותיהן של נשים בעבודה. לצערנו, נשים עובדות עדיין מתמודדות עם הפרת הזכויות, בראש ובראשונה עם הזכות לשכר שווה בתפקידים בהם נשים וגברים עובדים בתפקידים דומים, עם אותה השכלה (או הכשרה מקצועית) ואותו ותק.

בעקבות האפליה, המאבק למימוש זכויות הנשים בעבודה הופך לחלק בלתי נפרד מהמאבק הגלובלי הרחב, ואנשים מסוימים יכולים לטעון שזה נכון במידה רבה ואנשים אחרים יכולים לטעון שזה פחות נכון.

החברה בכלל, והחברה בישראל בפרט, נמצאות כיום במקום טוב יותר מאשר מקום שבו היו בעשרות השנים הקודמות, אך השיפור הזה הוא משימה המצריכה מאמצים ותשומת לב רבה.

זכויות נשים בעבודה - הגנה מהטרדות מיניות עבור נשים

הנתונים מגלים שנשים נמצאות בסיכון גבוה יותר להיחשף להטרדה מינית בעבודה, באופן שכן רק כ-10% מהתלונות בנושא הטרדה מינית מגיעות מגברים.

על כן, מדובר בזכות יסודית של כל עובדת לסביבת עבודה בטוחה וחסינה מהטרדה מינית ומתוכן מיני. מצופה מהמעסיק לשמור על זכויות הנשים בארגון שלו, ולנהל תהליך מוגדר ותקני במידה והגיעה תלונה.

הזכויות של נשים המתמודדות עם משמרות לילה

החוקים והתקנות הנוגעים לזכויות נשים בעבודה קובעים מדיניות מסודרת לגבי התנאים של העסקת נשים במשמרות לילה.

לדוגמה, אישה שנדרשת לעבוד בלילה במקום שלא היה מנהל משמרת לילה קודם, רשאית לסרב לכך ולתת הודעה כתובה למעסיק שלה. במקרה של עובדת שהיא בהריון, היא מוגנת מהחובה לעבוד בלילה החל מהחודש החמישי של ההריון.

אם המעסיק מעסיק נשים במשמרות לילה, הוא מחויב להקפיד על התנאים הבאים:

  • מנוחה בין משמרות (לפחות 12 שעות הפסקה בין משמרות)

  • הספקת אמצעי הסעה למקום העבודה וחזרה

  • הספקת משקה חם במהלך ההפסקה

  • אפשרות למנוחה במקום מתאים במהלך ההפסקה

במקרים מסוימים, נשים שעובדות במשמרות לילה יכולות להיות זכאיות להכנסות משולשות ממס ההכנסה בעקבות עבודתן במשמרת הלילה. לפרטים נוספים בנושא, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לדיני עבודה וזכויות עובדים.

נשים בהריון - הגנה מפני פיטורים

חוק עבודת הנשים מגן על נשים בהריון מפני פיטורים, אם הן עבדו במקום העבודה למשך לפחות 6 חודשים, ללא הסכמת המשנה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ההודעות על הארכת חופשת הלידה יש למסור למעסיק באופן כתוב.

עובדת שפיצלה את חופשת הלידה בשל אשפוז שאינו מעל 3 שבועות, תודיע למעסיקה לפחות 4 ימים לפני התאריך שבו היא מתכננת לחזור לעבוד, או במועד המוקדם ביותר אם נמנע ממנה למסור את ההודעה במועד.

עובדת שפיצלה את חופשת הלידה בשל אשפוז שנמשך יותר מ-3 שבועות, תודיע למעסיקה לפחות 8 ימים לפני התאריך שבו היא מתכננת לחזור לעבוד, או במועד המוקדם ביותר.

תוכלו לקרוא גם את המאמר "פיטורי עובדת בהריון".

חופשת לידה והיעדרות מהעבודה

החוק בישראל מעניק לנשים זכות לקבל חופשת לידה. חופשת הלידה יכולה להתחיל לפני הלידה, אם נדרשת שמירה על הריון, ולהסתיים שישה חודשים לאחר הלידה. בנוסף, אישה יכולה, בהסכמת המעסיק, להאריך את חופשת הלידה שלה, גם אם אין שכר לתקופה הנוספת.

לעומת זאת, אשה יכולה להתפטר ממקום העבודה לאחר הלידה בתוך תשעה חודשים, ותיחשב כאילו היא פוטרה לכל דבר ועניין, כולל קבלת פיצויים ותשלום דמי אבטלה כסדר יומי.

בנוגע להיעדרויות, החוק מתיר לנשים להיעדר ממקום העבודה, הן בתקופת הריון והן לאחר הלידה, למטרות מוגדרות בחוק, כמו הנקה, טיפולי פוריות ועוד. זאת, במידה ואין פגיעה בזכותן להמשיך להיות מועסקות במקום העבודה שלהן.

זכויות נשים במקום העבודה

שמירה על בריאותן של נשים

תקנות עבודת הנשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) תשס"א-2001 קובעות כללים והגבלות לגבי העסקת נשים בגיל הפוריות (עד גיל 45) בעבודות שעשויות לסכן את בריאותן.

כחלק מההגבלות, נדרש להגביל את חשיפת האישה לקרינה מייננת ולאסור חומרים שיכולים לפגוע בבריאותה ובפוריותה והם מפורטים בתקנות.

הכללים המקובעים בתקנות הופכים להיות יותר מחמירים כאשר מדובר בעובדת בהריון ונשים מניקות.

זכויות נשים בעבודה - לסיכום

זכויות נשים בעבודה הן חלק בלתי נפרד ממאבק העולמי לשוויון ולהגנה על זכויות האדם. במדינת ישראל, התפתחות החוקות והתקנות שמטרתן הגנה והענקת זכויות לנשים בעבודה היא צעד חשוב ומשמעותי לשיפור המעמד והזכויות של הנשים בחברה.


עם זאת, עדיין יש לפעול ולהבטיח שהחוקות יכנסו למעשה והשוויון יושג בפועל. חשיבות המחויבות לשוויון זכויות הנשים בעבודה ממשיכה להיות על הפרק ודורשת פעולה נוספת מצד החברה, המדינה והמעסיקים. רק על ידי שילוב פעולות מרובות, התמודדות עם הגזרות המגדריות וההגבלות הנמנעות, נוכל להבטיח את השוויון המלא ואת ההזדמנויות השקולות עבור נשים בשוק העבודה.

 
מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5

לייעוץ בנושא דיני עבודה
ללא כל התחייבות מצדכם
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם מיד:

לוי אשכול 68 קרית אונו, קומה 8 בניין B
03-5174455
03-5174456
OFFICE@shalombarlaw.com